Báo giá thiết kế Logo

Đăng lúc: 10:38 08-10-2015

AZ 1

1.000.000 Đ

 • 3 mẫu logo (chọn 1)
 • ...
 • Chỉnh sửa 5 lần
 • Thiết kế 3 - 5 ngày

AZ - 02

2.000.000 Đ

 • 3 mẫu logo (chọn 1)
 • Thiết kế Namecard
 • Chỉnh sửa không giới hạn
 • Thiết kế 3 - 5 ngày

AZ - 03

4.000.000 Đ

 • 4 mẫu logo (chọn 1)
 • Thiết kế Namecard
 • Tăng 5 hộp Namecard
 • Thiết kế bao thư lớn
 • Thiết kế bao thư nhỏ
 • Thiết kế LetterHead
 • Thiết kế hóa đơn
 • ...
 • Chỉnh sửa không giới hạn
 • Thiết kế 5 - 7 ngày

AZ - Special

Yêu cầu báo giá

 • 4 mẫu logo (chọn 1)
 • Thiết kế Namecard
 • Tăng 5 hộp Namecard
 • Thiết kế bao thư lớn
 • Thiết kế bao thư nhỏ
 • Thiết kế LetterHead
 • Thiết kế hóa đơn
 • Một số hạng mục khác
 • Chỉnh sửa không giới hạn
 • Thiết kế 15 ngày