We Music - Âm nhạc

Xem demo

Website nhóm nhạc, ca sỹ. Thể hiện ngay trang chủ là Slide hiển thị hình ảnh hoạt động trên sân khấu. Lồng vào đó là thời gian đếm ngược cho các sự kiện sắp tới.

Website dùng 2 màu chủ đạo là trắng và đen.

Tích hợp tính năng Responsive (tương thích tất cả các thiết bị) và tối ưu hóa theo chuẩn SEO.