Acamedica - Trường học

Xem demo

Website Trường học, Trung tâm đào tạo với những tính năng cơ bản:

- Giới thiệu chung về Trường
- Các khóa học, ngành học đào tạo
- Trang thiết bị, cơ sở vật chất
- Thời khóa biểu khai giảng các khóa học
- Các thành tích đạt được
- Giới thiệu đội ngũ giáo viên
- Bản tin

Website được thiết kế theo chuẩn SEO, tính năng Responsive

Templates liên quan